Contact

POSTAL ADDRESS:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24

Tel:   +421 2 57 881 110

GPS: 48° 8' 39.1374" 17° 7' 20.9526"

 

e-mail: registracia@teleoff.gov.sk